Portfolio

Folia OWV i monomeryczna

Reklama wykonana z dwóch rodzajów folii, pierwsza z lewej to monomer, drugie okno to folia OWV