Portfolio

Litery ze styroduru

Logo ze styroduru 3 cm wykonane dla biura podróży Summerelse ul. Jana Pawła Warszawa (obecnie nieistniejące)