Blog

Litery przestrzenne z plexi

Litery przestrzenne z plexi.

Plexi pmma jest bardzo często wykorzystywane przy produkcji reklamy wizualnej .  Plexi  inaczej nazywane szkłem akrylowym to przeźroczyste tworzywo sztuczne którego głównym składnikiem jest polimetakrylan metylu czyli inaczej PMMA.

Teraz trochę chemii….

Polimetakrylan metylu czyli pmma otrzymuje się w wyniku polimeryzacji rodnikowej (Proces polimeryzacji obejmuje reakcje addycji wolnych rodników do podwójnego wiązania w cząsteczce monomeru). Reakcja przebiega etapami to znaczy:

  • inicjowanie łańcucha
  • etap wzrostu łańcucha
  • etap zakończenia łańcucha

Inicjatorem tego najczęściej są niewielkie ilości nadtlenku lub anionowej

Polimeryzacja jonowa (kationowa lub anionowa) inicjowana jest prze jony wprowadzone do roztworu w postaci katalizatora.
W polimeryzacji kationowej katalizatorem są najczęściej jony wodorowe pochodzące od kwasów a w procesie polimeryzacji anionowej zasada, którą są amidki lub wodorki metali I grupy lub związki metaloorganiczne (n-butylolit – CH3-CH2-CH2-CH2-Li).
W reakcji polimeryzacji jonowej podobnie jak reakcji polimeryzacji rodnikowej wyróżnia się następujące etapy;

  1. incjowania
  2. wzrostu łańcucha
  3. zakończenia reakcji

Kształtki i płyty ze szkła akrylowego można otrzymywać na dwa sposoby:

  1. z gotowego granulatu polimerowego w wyniku obróbki termoplastycznej (np: wtrysku)
  2. ekstruzji – wytłaczania przez ustniki (profile)
  3. bezpośrednio z monomeru – metakrylanu metylu, który jest poddawany rodnikowej polimeryzacji w bloku, w dobrze wychładzanych formach, ze względu na mocno egzotermiczny przebieg tej polimeryzacji można tym sposobem otrzymywać bloki lub pręty i płyty materiału o grubości do 30 cm.

Plexi pmma można wobec tego wykorzystać jako praktyczny materiał do tworzenia różnorodnych form przestrzennych powstających w procesie obróbki termicznej dzięki której formowane są wybrane przez klienta kształty. Litery przestrzenne z plexi z obecnie coraz częściej jak nie zawsze, stosowanym źródłem światła LED,  to znakomita i niedroga forma reklamy świetlnej z wykorzystaniem przyciągającej uwagę zastosowaniem  przestrzenności.  Nasza firma specjalizuje się w produkcji liter przestrzennych  całkowicie wykonanych z plexi gdzie lico litery jak i boki to pmma  formowana termicznie a oświetlenie to sprawdzone, długoletnie w działaniu diody LED.

 

Zespół FORMOTEKA

509189413